بهسیل پلاس 300

بهسیل پلاس یک محصول سین بیوتیکی می باشد که مخلوطی توام از پروبیوتیک و پری بیوتیک ها هستند که از اثرات همکوشی این دو با هم بهره می برند .
از سین بیوتیک ها بعنوان ابزاری مفید در تغییر میکروفلورای روده اثر متقابل با سیستم ایمنی و در نهایت بهبود رشد و راندمان مواد خوراکی در طیور و آبزیان می توان استفاده کرد.
mobile
app  screenshot

ويژگي های منحصر به فرد در طيور و آبزيان

بهسیل پلاس از باکتــری های تولیـد کننده ی اسیـد لاکتیک حمایت نموده و با تولید آنزیـم های هضم کننده، موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک می شود.
بهسیـل پلاس حــاوی باکتری هایی است که خود تولیـد کننده ی آنتــی بیوتیک باسـی تریسین می باشند.
حــاوی اینولیــن می باشد که خـود فاکتــور رشــد مناسبـی بــرای اغلب لاکتوباسیــل ها و بیفیدیـو باکتریوم ها می باشد.
پری بیوتیک های غیر قابل تخمیر موجود در بهسیل پلاس با باند شدن به E.coli و کوکسیدوزها سبب دفع آنها از دستگاه گوارش طیور و آبزیان می شوند.

نکات قابل توجه

بهترین زمان مصرف

یکسال پس از تولید

نحوه ارائه به مشتریان

بسته بندی شده در سطل های 5 و 15 کیلوگرمی

میزان مصرف پیشنهادی

4.2


میزان رضایت مشتریان
300 گرم در یک تن خوراک