بهسام 200 BEHSAM

بهسام 200 حاوی دیواره ی سلولی ساکارو مایسیس سروزیه و لاکتوباسیل های گرم مثبت میباشد که حاوی نسبت های مناسبی از اغلب الیگو ساکاریدهایی مانند فروکتو الیگوساکاریدها ، گلوکو الیگوساکاریدها ، مانان الیگوساکاریدها ، آینولین ها و بتادی گلوکان می باشد.
دلیل استفاده از پری بیوتیک:
پری بیوتیک ها از طریق محدود کردن رشد باکتری های بیماری زا و تحریک رشد باکتری های مفید، بهبود سلامت و تمامیت روده، بهبود پارامترهای مورفولوژیک روده و تقویت سیستم ایمنی روده باعث افزایش هضم و جذب مواد مغذی و در نتیجه بهبود عملکرد طیور و آبزیان می گردند.
mobile
app  screenshot

موثرترین ترکیب پری بیوتیکی

فروکتو الیگوساکارید:
به عنوان منبع کربوهیدراتی برای میکروارگانیسم های مفید مورد استفاده قرار می گیرند و سبب رشد و تکثیر این میکروارگانیسم ها در روده ی طیور و آبزیان می شوند.

مانان الیگوساکارید:
خاصیت باند شدن انتخابی با میکروارگانیسم های بیماری زا را دارند و از طریق باند شدن با فیمبریای این نوع باکتری ها (مانند سالمونلا، اشرشیای کلی و کلستردیا) مانع چسبیدن آنها به مخاط روده شده و در نتیجه باعث دفع باکتری های مضر از دستگاه گوارش دفع می شوند.

اطلاعات بیشتر در کاتالوگ مرتبط

نکات قابل توجه

بهترین زمان مصرف

یکسال پس از تولید

نحوه ارائه به مشتریان

بسته بندی شده در سطل های 7 و 20 کیلوگرمی

میزان مصرف پیشنهادی

4.2


میزان رضایت مشتریان
طیور گوشتی و تخم گذار 200 گرم در یک تن
بوقلمون و شترمرغ 300 گرم در تن
آبزیان 300 گرم در تن